Từ chối trách nhiệm

Từ chối trách nhiệm

Phương thức hoạt động

www.taichinhtructuyen.vn là một trang web so sánh sản phẩm tài chính độc lập. Tài chính Trực tuyến không phải là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính, và không thể đưa ra lời khuyên tài chính trực tiếp.

Nội dung trên www.taichinhtructuyen.vn được cung cấp "như là" cho các mục đích thông tin chung. Nó không phải là tư vấn cũng không bất kỳ phần nào của nội dung là một đề nghị mở khả năng hình thành các cơ sở hợp đồng. Tài chính Trực tuyến phấn đấu để đảm bảo các thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, tuy nhiên, Tài chính Trực tuyến không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng bất cứ điều gì được viết ở đây là 100% chính xác, kịp thời, hoặc có liên quan đến các giải pháp của bất kỳ vấn đề du khách có thể có. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Tài chính Trực tuyến từ chối bất cứ và tất cả bảo hành, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm cả chất lượng buôn bán được hoặc cho một mục đích cụ thể, liên quan đến việc công bố các nội dung này với.

Tài chính Trực tuyến có thể, vào thời gian bao gồm các báo cáo, ý kiến hoặc quan điểm của bên thứ ba. Trong khi Tài chính Trực tuyến đôi khi có thể làm tài liệu tham khảo cho một số nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ theo tên của nó, nó không phải là một sự chứng thực bởi Tài chính Trực tuyến. Tài chính Trực tuyến từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, không chính xác, thiếu sót, sai lệch hoặc nội dung phỉ báng.Như một người truy cập vào, hoặc người sử dụng đã đăng ký của Tài chính Trực tuyến, bạn không nên dựa vào bất kỳ nội dung này mà không cần tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia tài chính chuyên nghiệp.

Tài chính Trực tuyến đặc biệt loại trừ trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại không có vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này. Tài chính Trực tuyến có quyền cập nhật, sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của trang web này mà không cần thông báo.

Loại trừ trách nhiệm đối với các nhà cung cấp bên thứ ba sản phẩm và dịch vụ và quảng cáo của bên thứ ba 

     Bạn có thể nộp đơn xin và mua một số sản phẩm và dịch vụ thông qua Tài chính Trực tuyến của chúng tôi. Nó được đặc biệt làm rõ rằng chúng tôi không cung cấp bất kỳ sản phẩm và dịch vụ xuất hiện trên trang web. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba trên người mà chúng ta không có quyền kiểm soát. Bạn phải thoả mãn bản thân rằng bạn muốn mua những sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi ký kết hợp đồng với các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn nên thận trọng do để đảm bảo lợi ích của bạn. Không bàn giao bất kỳ tiền mặt.Nhận được tất cả những lời hứa về các điều khoản và điều kiện trong văn bản trên giấy. Có được tấm danh thiếp của người bạn đến thăm và kiểm tra các số điện thoại cố định được đề cập trên thẻ là chính xác. Hầu hết các nhà quảng cáo không thể trả lại tài liệu trong trường hợp đề xuất của bạn không được chấp nhận. Nếu đây là một vấn đề với bạn, xin vui lòng nhận được một lời hứa để trả lại tài liệu của bạn bằng văn bản trong trường hợp đề xuất của bạn không được chấp nhận vì lý do nào. Bất kỳ các giao dịch liên quan đến bán hàng / mua hàng hoá, dịch vụ không trực tiếp cung cấp bởi chúng tôi là được giải quyết liên se giữa các bên tham gia giao dịch đó và tất cả các bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào, liên quan đến bất kỳ vấn đề liên quan khắc phục, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm ngụ ý khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm được miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng cung cấp một nền tảng mà bạn và bên kia có thể tương tác, trao đổi thông tin hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch theo điều kiện này và theo cách thức thoả thuận giữa bạn và bên kia. Chúng tôi không có bất kỳ sự tham gia trong các giao dịch thực tế giữa người mua và người bán bất kỳ sản phẩm và dịch vụ. Nó chỉ là bạn, ai là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động, phát sinh từ các giao dịch của hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ bên nào khác và không cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất mà bạn có thể phải trả, trong khi bán hoặc mua hàng hóa / dịch vụ của bên thứ ba Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo của bên thứ ba và / hoặc cơ quan quảng cáo để phục vụ quảng cáo khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn) khi bạn viếng thăm này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo trên trang web này và các trang web khác về hàng hoá và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm đến bạn

Chat zalo
FANPAGE
  • THẠCH Hỗ trợ trực tuyến qua skype