Giới thiệu chương trình vay mua nhà

Thời báo Hoàn Cầu cho biết điều luật này đã được Quốc vụ viện nước này xem xét thông qua, trao thêm quyền cho công dân kiện chính quyền quan liêu ở địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc do cơ chế tư pháp Trung Quốc còn nhiều lúng túng vì gần 30 năm có luật nhưng cho đến nay người dân mới có thể sử dụng để đòi quyền lợi cho mình.

Thời báo Hoàn Cầu cho biết điều luật này đã được Quốc vụ viện nước này xem xét thông qua, trao thêm quyền cho công dân kiện chính quyền quan liêu ở địa phương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc do cơ chế tư pháp Trung Quốc còn nhiều lúng túng vì gần 30 năm có luật nhưng cho đến nay người dân mới có thể sử dụng để đòi quyền lợi cho mình.

Chat zalo
FANPAGE
  • THẠCH Hỗ trợ trực tuyến qua skype